Subhanallah, semakin banyak hafal Al-Quran, semakin baik untuk kesihatan

Sebuah kajian baru membuktikan bahawa semakin banyak hafalan seseorang terhadap Al-Qur'an Al-Karim, maka semakin baik pula kesihatan. Dr. Shalih bin Ibrahim As-Shani ', guru besar psikologi di Universiti Al-Imam bin Saud Al-Islamiyyah, Riyadh, meneliti dua kumpulan responden, iaitu mahasiswa / i Universiti King Abdul Abdul Aziz yang jumlahnya 170 responden, dan kumpulan mahasis Al-Imam Asy -Syathibi yang juga berjumlah 170 responden.

Penyelidik mendefinisikan kesihatan psikologi sebagai keadaan di mana berlaku keselarasan psikologi individu daripada tiga faktor utama agama, spiritual, sosiologis, dan jasmani. Untuk mengukurnya, penyelidik menggunakan parameter kesihatan psikologi-nya Sulaiman Duwairiat, yang terdiri daripada 60 unit.

Kajian ini mendapati adanya korelasi positif antara peningkatan kadar hafalan dengan tingkat kesihatan psikologi, dan mahasiswa yang unggul di bidang hafalan Al-Quran itu mempunyai tahap kesihatan psikologi dengan perbezaan yang sangat jelas.

Ada lebih dari tujuh puluh kajian, baik Islam atau asing, yang seluruhnya menegaskan kepentingan agama dalam meningkatkan kesihatan psikologi seseorang, kematangan dan ketenangannya. Sebagaimana pelbagai kajian di Arab Saudi sehingga pada hasil yang menegaskan peranan Al-Quran Al-Karim dalam meningkatkan kemahiran asas pelajar-pelajar sekolah rendah, dan pengaruh yang positif dari hafalan Al-Quran untuk mencapai IP yang tinggi bagi pelajar.

Kajian tersebut memberi gambaran yang jelas tentang hubungan antara keberagamaan dengan pelbagai bentuknya, terutama menghafal Al-Qur'an Al-Karim, dan pengaruh-pengaruhnya terhadap kesihatan psikisi individu dan keperibadiannya, berbanding dengan individu-individu yang tidak disiplin dengan ajaran-ajaran agama, atau tidak menghafal Al-Quran, sedikit atau seluruhnya.

Komentar terhadap Kajian:

Setiap orang yang menghafal sebahagian dari Al-Quran dan mendengar bacaan Al-Qur'an secara berterusan itu pasti merasakan perubahan yang besar dalam hidupnya. Hafalan Al-Quran juga berpengaruh pada kesihatan fizikalnya. Melalui pengalaman dan pengamatan, dipastikan bahawa hafalan Al-Quran itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada seseorang, dan membantunya terjaga dari pelbagai penyakit.

Berikut ini adalah manfaat-manfaat hafalan Al-Quran, seperti yang penulis dan orang lain rasakan:

1. Fikiran yang jernih.
2. Kekuatan memori.
3. Ketenangan dan kestabilan psikologi.
4. Senang dan bahagia.
5. Terbebas dari takut, sedih dan cemas.
6. Mampu bercakap di depan awam.
7. Mampu membina hubungan sosial yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan dari orang lain.
8. Terbebas dari penyakit akut.
9. Dapat meningkatkan lagi IQ.
10. Memiliki kekuatan dan ketenangan psikilogis.

Kerana itu Allah berfirman, "Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim. "(Surah Al-'Ankabut [29]: 49)

Ini adalah sebahagian dari manfaat keduniaan. Ada manfaat-manfaat yang jauh lebih besar di akhirat, iaitu kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah, memperoleh redha dan nikmat yang abadi, mendapatkan tempat di dekat kekasih mulia Muhammad saw

- terjemahan dari dunia-unik.com

Comments