Empat Karakter Manusia dalam Al-Quran

Allah telah menggambarkan proses penciptaan manusia secara terperinci dalam Surah Al-Mukminun ayat 12-14, yang dijelaskan pula dalam ilmu sains.

Dalam sains, manusia adalah makhluk yang tubuhnya terdiri daripada sel-yakni bahagian terkecil dari makhluk hidup. Rangkaian sekumpulan sel-sel yang sama bentuk, besar dan pekerjaannya yang terikat menjadi satu disebut organ.

Tubuh manusia pun terdiri dari sistem, yakni sistem otot (muskular), sistem saraf (neruon), sistem kelenjar (endokrin), sistem pencernaan (digestivus), sistem metabolisme, sistem cecair tubuh dan darah, sistem jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular), sistem pernafasan (respiratorius), sistem urinari (urinarius), sistem pembiakan, sistem kulit (integument) dan sistem pengindraan.

Tiap-tiap jenis sel secara khusus berubah untuk melakukan fungsi tertentu. Sebagai contoh, sel darah merah berjumlah 25 trilion memindahkan oksigen dari paru-paru ke rangkaian. Terdapat 50 trilion sel yang lain dan jumlah sel dalam tubuh dianggarkan 75 trilion. Umur kehidupan sel berbeza-beza misalnya leukosit granular yang dapat hidup selama manusia hidup. Sedangkan eritrosit hanya mampu hidup sehingga 14 hari.

Disamping kedahsyatan penciptaan manusia dan struktur yang ada dalam tubuhnya, manusia juga "dianugerahi" beberapa watak buruk yang jika tidak diubati, maka akan merugikan manusia itu sendiri.

Beberapa watak buruk manusia yang disebut dalam Al-Quran adalah: Pertama, mengeluh dan kikir. "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir." (QS. Al-Ma'arij: 19). Disedari atau tidak, mengeluh adalah sifat dasar manusia yang timbul saat ia tertimpa masalah atau dalam kesempitan.

Sedangkan kikir yang dalam bahasa Arab disebut bakhil, secara detail Allah uraikan dalam QS. Al-Israa ': 100. "... Dan adalah manusia itu sangat kikir. "

Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan agar kita selalu berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal bukhli (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir)."

Kedua, lemah. Dalam Al-Quran, Allah mendeskripsikan dua kelemahan manusia, iaitu lemah secara fizikal dan lemah (dalam melawan) hawa nafsu buruk. "Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah ..." (QS. Ar-Rum: 54).

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (QS. An-Nisaa ': 28). Menurut Syekh Nawawi Al-Bantany, tafsir "lemah" dalam Surah An-Nisaa 'itu adalah lemah dalam melawan hawa nafsu.

Ketiga, zalim dan bodoh. "... sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. "(QS. Al-Ahzab: 72). Kezaliman dan kebodohan manusia dalam ayat di atas disebabkan kerana rosak dan kotornya bumi, kerana pertumpahan darah dan ulah manusia itu sendiri yang tidak merawat bumi dan seisinya sesuai dengan ketentuan Allah.

Keempat, tidak adil. Berlaku adil adalah tindakan yang kadang-kadang kurang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Madyan yang tidak berlaku adil, akhirnya diazab oleh Allah, seperti dalam firman-Nya, "Dan Syu'aib berkata, 'Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerosakan. "(QS. Hud: 85).

Betapa pun sulitnya mengelakkan tabiat yang sudah Allah lekatkan dalam diri manusia, dengan bertaubat dan terus berdoa kepada-Nya, nescaya Allah meminimumkan watak buruk tersebut dari dalam diri kita. Serta memenuhi hati kita dengan cahaya iman dan hidayah untuk semangat dalam beribadah. Amin.
sumber republika.co.id


Comments