Siapakah yang Pertama Kali Tawaf di Baitullah?

Siapakah yang pertama kali melakukan tawaf di Baitullah? Ternyata jauh sebelum manusia melakukan tawaf, para malaikat sudah terlebih dahulu melakukan ibadah agung tersebut.

Muhammad bin Munkadir menceritakan bahawa yang pertama-tama dilakukan Adam AS ketika dia turun dari langit adalah bertawaf di sekeliling Baitullah.

Lalu para malaikat menemuinya dan berkata, "Semoga nusuk (ibadah haji) mu mabrur wahai Adam, sedangkan kami telah melakukan tawaf di Baitullah ini sejak 2.000 tahun sebelum kamu." (Al-Azraqy).

Utsman bin Saaj berkata, "Said memberitahu bahawa Adam AS beribadah haji sebanyak 70 kali dengan berjalan kaki, kemudian para malaikat menemuinya di jalan setapak (di antara gua gunung) dan berkata," Semoga hajimu mabrur wahai Adam, sedangkan kami telah berhaji sejak 2.000 tahun sebelum kamu. "(Al-Azraqy).


Comments