Hanya ada enam golongan yang tidak bertanggungjawab menjawab salam

Islam adalah agama yang damai dan kasih sayang. Islam adalah agama yang sentiasa menyebarkan kedamaian dan ketenteraman bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya kedamaian bagi umat Islam, tapi juga bagi umat agama lain.

Islam itu bererti keselamatan, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan. Sudah selayaknya bila setiap Muslim sentiasa menyebarkan salam dan kedamaian, baik kepada orang yang sudah dikenali mahupun yang belum.

Abdullah bin Amru bin Ash RA bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagai manakah Islam yang baik itu?" Beliau menjawab; "Kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak." (Mut tafaq 'alaih).

Imam Malik dalam kitabnya al-Mu wattha 'menjelaskan, suatu hari Thu fail bin Ubai bin Kaab menemui Abdullah bin Umar, lalu dia mengajak Thu fail ke pasar. Thufail kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, "Apa yang kamu lakukan di pasar nanti? Sebab aku yakin, kamu tidak akan membeli sesuatu, tidak menawar sesuatu, dan tidak akan duduk-duduk saja di pasaran? Lebih baik di sini saja kita berbincang-bincang, "ujar Thufail. Abdullah menjawab, "Wahai Abu Bathan (panggilan Thufail), kita pergi ke pasar untuk me nyebarluaskan salam. Kita ucapkan sa lam kepada siapa saja yang kita jumpai di pasaran. "(Lihat pula dalam kitab al-Jami ').

Menyebarluaskan salam adalah perintah Allah dan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, perintah menyebarkan salam itu terdapat pada surah an-Nur ayat 27 dan 61, an-Nisa [4]: ​​86, adz-Dzariyat: 24-25). Kerana itu, menyebarkan salam merupakan kewajipan setiap Muslim.

Abu Umarah al-Bara 'bin Azib RA berkata, "Rasulullah SAW menyuruh kami melaksanakan tujuh perkara, yakni menjenguk orang yang sakit, menghantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang teraniaya, me nyebarluaskan salam, dan menepati janji. "(Muttafaq alaih).

Menyebar salam bererti menyebarkan kedamaian dan keselamatan. Kerana, makna dari kalimat "Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh" adalah semoga Allah memberikan kedamaian (kesejahteraan), me rahmati serta keberkatan kepada kalian semua. Kalimat di atas bererti mengajak setiap umat dan orang yang mendengarnya untuk sentiasa cinta akan kedamaian dan keselamatan. Dengan salam pula, diharapkan seluruh umat akan terhindar dari sikap permusuhan dan kebencian.

Dan sebagai seorang Muslim, kewajipan kita adalah menjawab salam, jika ada orang yang memberi salam. Jawapan salah itu hendaknya dengan ucapan yang sama atau bahkan lebih baik lagi, yakni "Wa'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh" (Semoga Allah juga memberikan keselamatan, kedamaian, dan keberkatan kepada kalian).

Hanya ada enam golongan yang tidak bertanggungjawab menjawab salam yang disampaikan kepadanya, yakni orang mati, orang yang tertidur, orang gila, orang tuli, orang bisu, dan orang kafir. 

Jika kita enggan untuk menjawab salam, maka di manakah kita di antara enam golongan tersebut? Semoga Allah merahmati kita semua. Amin.
sumber republika.co.id


Comments