Tiga hikmah berwudhu bagi Kesihatan

Penetapan syariat adalah hak mutlak bagi Allah swt semata-mata. Seorang Muslim tidak patut mempersoalkan, mengapa harus berwudhu dahulu sebelum solat? Mengapa gerakan solat ada ruku dan sujudnya segala? Hal itu mutlak kuasa Allah SWT Sang Pembuat Hukum bagi para makhluknya.

Kita hanya boleh memetik ibrah dan hikmah dari apa yang telah ditetapkan Allah SWT melalui syariat-syariatnya. Hikmah tersebut bukanlah tujuan dari pelaksanaan sebuah syariat. Ia hanya menjadi buah-buahan dan hadiah dari Allah swt sebagai ketaatan hamba kepada syariat yang telah dibuat-Nya.

Sebagaimana hikmah yang terkandung dari wudhu diantaranya menjadikan kita sihat dan segar. Seorang hamba tidak berwudhu dengan bertujuan agar tubuhnya sihat dan segar. Ia berwudhu haruslah semata-mata kerana tunduk menjalankan perintah Rabb-nya. Adapun manfaat dari wudhu iaitu sihat dan segar adalah hadiah Allah kepadanya yang telah menunaikan perintah Allah.

Demikian juga beberapa hikmah di antara manfaat disyariatkannya wuduk. Bukan sebagai tujuan kita untuk berwuduk kerana sejatinya wuduk hanya semata-mata untuk menunaikan perintah Allah. Namun hal tersebut sebatas memotivasi dan mendorong kita untuk sentiasa menjaga wuduk.

Pertama, memelihara kesihatan jasmani agar sentiasa segar dan sihat. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk diantaranya dengan menjaga kebersihan jasmani. Kebersihan jasmani erat kaitannya dengan solat dan wuduk.

Kebersihan menjadi pangkal pokok kesihatan. Di sinilah terletak salah satu rahsia atau hikmahnya berwudlu. Maka Islam mewajibkan setiap orang yang hendak solat membersihkan tubuh terlebih dahulu, iaitu mencuci muka, membasuh tangan, sebahagian kepala, dan seterusnya. Hal itu harus dilakukan secara tertib dan berterusan.

Prof Dr Jamieson, seorang pakar kesihatan dari Jerman mengatakan bahawa mencuci badan dan mandi sangat menguntungkan bukan sahaja untuk membersihkan tetapi juga menguatkan kulit dan menyegarkan badan serta merangsang alat-alat pencernaan dalam pertukaran-pertukaran zat.

Menguatkan kulit sangatlah penting, kerana dapat menghindarkan sejumlah penyakit seperti selsema atau selsema, radang kerongkong, batuk, radang paru-paru, radang selaput paru-paru, TBC dan lain-lain.

Satu-satunya cara untuk menguatkan kulit adalah setiap hari adalah membasahi atau membasuh kulit badan dengan air sejuk.

Jelas kiranya betapa pentingnya pemeliharaan badan. Dengan melakukan wuduk dan mandi, kesihatan badan kita akan tetap terpelihara.

                                                                               
                                                                      ***

Kedua, Memelihara Fikiran dan Akal. Akal adalah salah satu unsur yang amat penting dalam diri manusia. Tak ubah seperti barometer yang boleh mengukur naik-turunnya suhu. Akal jugalah yang dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang membangun dan yang menghancurkan.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw memberikan pandangan, "Akal adalah cahaya dalam hati yang membezakan antara yang hak dan yang batil". Selanjutnya Rasulullah saw memberikan ulasan, "Tiap-tiap sesuatu mempunyai alat dan alat orang yang beriman ialah akal. Tiap-tiap kaum mempunyai pengasuh (penggembala), dan pengasuh orang-orang yang beriman ialah akal. Tiap kaum mempunyai penggerak kehidupan, dan penggerak kehidupan seorang hamba ialah akal ".

Oleh kerana itu satu-satunya jalan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara akal ialah mengisinya dengan iman. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin bijak pula akalnya, dan setiap kecerdasan pada umumnya medatangkan kebaikan, kemajuan, kejayaan dan lain-lain.

Orang-orang yang berilmu itu mempunyai kedudukan yang tinggi sebagaimana Allah swt berfirman "Nescaya Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan". (QS. Al-Mujadalah: 11)


                                                                     ***

Ketiga, memelihara akhlak atau moral. Akhlak atau budi pekerti itu adalah soal yang penting menurut pandangan agama Islam. Termasuk di antara tiga kerangka pokok dasar ajaran Islam (aqidah, syari'ah, dan akhlak).

Dalam Al-Quran banyak ditemui ayat-ayat yang berkenaan dengan soal moral itu, sifat-sifat yang terpuji yang harus dipupuk dan dikembangkan. Peribadi Rasulullah saw dilukiskan oleh Allah SWT sebagai teladan. Sebagaimana firman Allah "Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai budi pekerti yang agung." (QS. Al-Qolam: 4)

Dalam kehidupan manusia, moral atau akhlak dapat diibaratkan laksana bunga dalam satu taman. Bagaimanapun luas dan indahnya taman, tapi kalau tak dihiasi dengan kembang, maka taman itu tidak jauh berbeza seperti kuburan.

Untuk itulah setiap muslim yang beriman, tidak boleh mensia-siakan hidup ini dengan tidak beribadah. Badan yang sihat dan jiwa yang "sihat" akan menyokong kehidupan di dunia untuk memperoleh keselamatan di hari nanti.

Apabila selesai berwuduk disunnatkan untuk membaca syahadat sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dari Umar RA Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada di antara kamu berwuduk, lantas ia menyempurnakan wudhunya, kemudian ia berkata," Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasul-Nya, maka dibukakan baginya beberapa pintu syurga yang lapan yang dimasukkan dari mana saja dikehendakinya. "(HR Muslim)

Oleh Tirmidzi selain syahadat, ditambah pula doa, "Ya Allah, jadikanlah aku ini dari orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku ini orang-orang yang suci."

Itulah kesempurnaan wudhu yang dapat mencerminkan sikap hidup manusla muslim. Wuduk adalah salah satu unsur pokok yang harus dipelihara oleh seorang muslim. Allah swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya memelihara kesihatan dan moral (akhlak) dari bencana.

Ada tiga unsur pokok yang harus dipelihara untuk membina peribadi, di antaranya memelihara kesihatan jasmani, memelihara fikiran (akal), dan memelihara moral (akhlak).

sumber republika.co.id


Comments