Himpunan Hadis berkaitan dengan Dajjal

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, berkata:
Aku menyukai Bani Tamim kerana tiga perkara yang aku dengar dari Rasulullah saw, di mana Baginda bersabda:
'Mereka iaitu Bani Tamim adalah umatku yang paling kuat menghadapi Dajjal'
Dikatakan: ketika sedekah-sedekah mereka sampai atau diterima,
Nabi saw bersabda:
'Ini adalah sedekah kaum-ku'
Ketika orang-orang tawanan dari kalangan mereka berada bersama Aisyah,
Rasulullah saw bersabda:
'Merdekakanlah mereka kerana mereka adalah keturunan Nabi Ismail'

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah r.a,
katanya tidak seorang pun yang bertanya tentang Dajjal kepada Rasulullah saw lebih banyak daripada pertanyaanku kepada Beliau dalam persoalan yang sama. Maka
Beliau bersabda:
'Wahai anakku!, Apakah yang membuat kamu bersusah payah untuk memikirkannya?, Sesungguhnya dia tidak akan mendatangkan'
Aku berkata:
'Orang-orang beranggapan bahawa dia akan membawa air yang banyak dan gunung-gunung roti'
Rasulullah saw bersabda:
'Yang lebih dari itu, mudah saja bagi Allah'

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah ra, berkata:
Tidak seorang pun yang bertanya kepada Nabi saw tentang Dajjal lebih banyak daripada apa yang aku tanya.
Rasulullah saw bersabda:
'Apakah yang menyusahkan kamu, dia tidak boleh memberi sebarang kemudaratan kepada kamu'
Aku berkata:
'Wahai Rasulullah!, Mereka berkata, dia (Dajjal) mempunyai makanan dan sungai'
Nabi saw bersabda lagi:
"Dia merupakan makhluk yang paling hina kerana boleh menipu para mukmin dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya"

HR. Bukhari, Muslim melalui Anas Bin Malik r.a
Rasulullah saw bersabda:
Tidak seorang Nabi-pun yang diutuskan melainkan dia memberi peringatan (yang menakutkan) kepada umatnya tentang penipu yang buta sebelah matanya.
Ketahuilah bahawa Dajjal itu buta sebelah matanya dan Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya dan ditulis di antara dua matanya (Dajjal) Kaf Fa dan Ra (kafir).

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah saw bersabda:
Perhatian!, Aku akan menceritakan kepada kamu tentang Dajjal apa yang belum diceritakan oleh Nabi kepada kaumnya.
Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya.
Dia akan datang membawa bersamanya seperti Syurga dan Neraka.
Syurga yang didakwa oleh Ddajjal itu sebenarnya adalah Neraka.
Aku memperingatkan kalian (dalam masalah Dajjal) sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kaumnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah saw bersabda:
Apabila seseorang dari kamu berada dalam keadaan Tasyahud maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara seraya berdoa:
'Ya Allah!, Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa Neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah semasa hidup dan selepas mati, serta dari kejahatan fitnah Dajjal'.

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berkata:
Nabi saw sering berdoa ketika Shalatnya dengan berkata:
'Ya Allah!, Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu oleh siksa kubur dan aku memohon perlindungan kepada-Mu oleh fitnah dajjal. Aku juga memohon perlindungan kepadamu oleh fitnah sewaktu hidup dan setelah mati '.
'Ya Allah!, Aku memohon perlindungan kepada-Mu dari segala dosa dan hutang'.
Aisyah berkata lagi:
Seseorang telah berkata kepada Rasulullah saw:
'Alangkah banyaknya kamu memohon perlindungan dari beban hutang wahai Rasulullah!'
Lalu Rasulullah bersabda:
'Sesungguhnya seseorang yang sudah terkena beban hutang apabila dia berkata-kata dia akan berdusta dan apabila berjanji dia akan mengingkari'

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berkata:
Aku mendengar Rasulullah saw sentiasa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal ketika dalam Solatnya.

HR. Muslim
Dari An Nawwas bin Sam'an berkata, "Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyebut Dajjal, beliau membasahkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekumpulan pohon kurma.
"Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba 'Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damsyik di menara putih dengan memakai dua baju (yang dicelup wars dan za'faran) sambil meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat, apabila ia menundukkan kepala, air pun menetas. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Ludd lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di syurga.

HR. Muslim
Dari 'Abdullah bin' Amr, ia berkata bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
"Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama tujuh tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah menghantar angin sejuk dari arah Syam lalu tidak tinggal seorang yang dihatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya "

HR. Abu Daud
"Pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam, Isa akan membunuh Dajjal, dan beliau akan tinggal di muka bumi selama empat puluh tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. "

HR. Ahmad
Dari 'Aisyah, Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bersabda,
"Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela (menjaga) kamu, namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian 'azza wajalla tidaklah buta sebelah (bermata satu) dan Dajjal akan keluar di Yahudi Ashbahan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya yang mana Madinah pada waktu itu mempunyai tujuh pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar (menuju) kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk madinah darinya hingga ke Syam tepat di kota Palestin di pintu Lud. " Sesekali Abu Daud berkata, "Hingga Dajjal datang (tiba) di Palestin di pintu Lud, lalu Isa 'alaihis salam turun dan membunuhnya, kemudian Isa' alaihis salam tinggal di bumi selama empat puluh tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil."

HR. Ahmad
Dari 'Aisyah, Rasulullah shallallahu' alaihi wa sallam bersabda, "Isa akan membunuh Dajjal, lalu akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun"

HR. Muslim
Dari An Nawwas bin Sam'an Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
Allah menghantar Ya'juj dan Ma'juj, 'Dari segala penjuru mereka datang dengan cepat.' (Al Anbiyaa `: 96) Lalu yang terdepan melintasi tasik Thabari dan minum kemudian yang belakang melintasi, mereka berkata: 'Tadi disini ada airnya.' nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari seratus dinar milik salah seorang dari kalian saat ini, lalu nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah menghantar cacing di leher mereka lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa, lalu 'Isa dan para sahabatnya datang, tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah lalu Allah menghantar burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah, lalu Allah menghantar hujan kepada mereka, tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalang turunnya hujan, hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan di mana-mana. Allah memberkahi kesuburannya hingga hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan, satu kabilah cukup dengan lembu perahan dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah menghantar angin sepoi-sepoi lalu mencabut nyawa setiap orang mu `min dan muslim di bawah ketiak mereka, dan orang-orang yang tinggal adalah manusia-manusia buruk, mereka melakukan hubungan badan secara tenang-terangan seperti keldai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi. "

HR. Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah r.a
"Aku orang yang paling dekat dengan 'Isa bin Maryam' alaihis salam di dunia dan akhirat, dan para Nabi adalah bersaudara (dari keturunan) satu ayah dengan ibu yang berbeza, sedangkan agama mereka satu"
Sumber fiqhislam.com

Comments