Jaminan kesihatan semasa di zaman Khilafah ‘Abbasiyah

Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, atau dikenali sebagai Rhazes di dunia Barat, merupakan salah seorang pakar sains yang hidup antara tahun 251-313 H/865-925 M. Dia hidup pada zaman Khilafah Abbasiyah, bertepatan pada era lapan Khalifah. Mulai dari Khalifah al-Muntashir (861-862 M) hingga Khalifah al-Muqtadir (902-932 M).

Sebagai ilmuan sekaligus doktor, ar-Razi memberikan panduan kepada murid-muridnya, bahawa tujuan utama para doktor adalah menyembuhkan orang sakit lebih besar berbanding niat untuk mendapatkan upah atau ganjaran material yang lain. Mereka diminta memberikan perhatian kepada orang fakir, sebagaimana orang kaya mahupun pejabat negara. Mereka juga harus mampu memberikan motivasi kesembuhan kepada pesakitnya, walaupun mereka sendiri tidak yakin. Kerana keadaan fizikal pesakit banyak dipengaruhi oleh keadaan psikologinya ('Abdul Mun'im Shafi, Ta'lim at-Thibb' Inda al-Arab, hal. 279).

Perhatian di bidang kesihatan seperti ini tidak hanya terhad di bandar-bandar besar, bahkan di seluruh wilayah Islam, hingga sampai ke pelosok, bahkan di dalam penjara-penjara sekalipun. Pada era itu, sudah ada polisi Khilafah dengan rumah sakit keliling. Rumah sakit seperti ini masuk dari desa ke desa. Perlu dicatat di sini, Khilafah saat itu benar-benar memberikan perhatian di bidang kesihatan dengan perkhidmatan nombor satu, tanpa membezakan persekitaran, strata sosial dan tahap ekonomi.

Wazir Ali bin Isa al-Jarrah, yang menjadi wazir di masa Khalifah al-Muqtadir (908-932 M) dan al-Qahir (932-934 M), dan dikenali sebagai wazir yang adil dan ahli hadis yang jujur, juga penulis yang produktif , pernah menghantar surat kepada kepala doktor di Baghdad, "Aku berfikir tentang orang-orang yang berada dalam tahanan. Jumlah mereka banyak, dan tempatnya pun tidak layak. Mereka boleh diserang penyakit. Maka, anda harus menyediakan doktor-doktor yang akan memeriksa mereka setiap hari, membawa ubat-ubatan dan minuman untuk mereka, berkeliling ke seluruh bahagian penjara dan merawat mereka yang sakit. "(Ibn Qifthi, Tarikh al-Hukama ', hal. 148)

Wazir Ali sendiri dikenali kaya raya. Pendapatannya 700.000 dinar satu bulan. Tetapi, dari 700,000 Dinar itu, ia infakkan untuk kemaslahatan umat sebanyak 680.000 dinar. Termasuk untuk wakaf dan lain-lain.

Para Khalifah dan penguasa kaum Muslim di masa lalu, bukan hanya bergantung anggara negara. Kerana mereka juga ingin mendapatkan pahala yang mengalir, maka mereka pun mewakafkan sebahagian besar harta mereka untuk membiayai rumah-rumah sakit, rawatan dan perubatan pesakitnya. Di masa itu, dikenal istilah Waqf Khida 'al-Maridh (wakaf mengubah persepsi pesakit). Sebagai contoh, Saifuddin Qalawun (673 H/1284 M), salah seorang penguasa di zaman Abbasiyah, mewakafkan hartanya untuk memenuhi bayaran tahunan rumah sakit, yang ditubuhkan di Kaherah, iaitu rumah sakit al-Manshuri al-Kabir.

Dari wakaf ini juga gaji pekerja rumah sakit ini dibayar. Bahkan, ada pegawai yang secara khusus ditugaskan untuk berkeliling di rumah sakit setiap hari. Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada para pesakit, dengan suara lirih yang boleh didengar oleh pesakit, walaupun tidak melihat orangnya. Bahkan, al-Manshur al-Muwahhidi, mengkhususkan hari Jumaat, selepas menunaikan solat Jumaat, untuk mengunjungi rumah sakit, khusus memberikan motivasi kepada pesakit.

Di antara motivasi para penguasa kaum Muslim kepada pesakit yang terkenal adalah ungkapan Wazir Ali al-Jarrah, "Mushibatun qad wajaba ajruha khairun min ni'matin la yu'adda syukruha (Musibah yang pahalanya sudah ditetapkan lebih baik berbanding dengan nikmat yang syukurnya tidak ditunaikan). Sumber globalmuslim.web.id

Comments