Ucapan Presiden Mersir di Tehran: Darah rakyat Syria yang tertumpah berada di leher kita semua !!!

Ini adalah terjemahan ucapan Presiden Mesir, Muhammad Mursi, pada Sidang Kemuncak non-blok di Tehran tarikh 30 Ogos 2012:


"Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam dicurahkan kepada Rasulullah, shallallahi 'alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga Allah meredhai pemimpin-pemimpin kami, Abu Bakar, Umar, Utsman dan 'Ali serta sahabat seluruhnya, tabi'in dan atba'uttabi'in sampai hari kiamat.

Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai

Yang mulia presiden Mahmoud Ahmadi Nejad, presiden republik Islam Iran. Para pemimpin yang mempunyai kehormatan, para raja dan presiden.

Kita berkumpul pada hari ini, pada satu saat penting dalam sejarah kontemporari setelah revolusi Mesir, selepas revolusi damai rakyat Mesir yang permulaan beberapa tahun sebelumnya akan tetapi dia menjelaskan pada tahun iaitu pada 25 Januari 2011, di mana kaum Muslimin bergerak di atas hati yang satu untuk mengubah rejim yang menindas mereka dan tidak bertindak untuk kepentingan rakyat. Kaum muslimin mampu, dengan kurniaan Allah kemudian dengan perpaduan mereka, melalui fasa peralihan yang sukar. Revolusi Mesir pada tanggal 25 Januari berperanan sebagai peluru bagi revolusi Arab. Dimana pada hari-hari sebelumnya revolusi Tunisia, kemudian merebak dari situ menuju revolusi Libiya dan Yaman. Dan sekarang revolusi Syria menentang rejim yang zalim yang berkuasa disana.

Revolusi Mesir telah berjaya dalam merealisasikan sasaran politiknya dalam perpindahan kekuasaan mereka sekarang kepada kuasa rakyat yang sesungguhnya yang terlaksana pemilunya dari kemahuan rakyat. Sekarang Mesir adalah Negara awam semata-mata.
Hadirin sekalian

Kita semua sekarang ini berada di hadapan cabaran yang kompleks yang dihadapi Negara-negara kami ahli non-blok dalam masalah bangsa Palestin dan Syria menetang kezaliman dihadapan mereka dengan gagah berani menuntut kemerdekaan, keadilan dan kemuliaan berperikemanusiaan. Kita juga bertekad untuk menjadi pelakon dalam sistem antarabangsa dan administrasinya.

Sesungguhnya permasalah baru selepas revolusi Mesir adalah mencari sistem global yang adil yang mengeluarkan Negara berkembang dari zon kemiskinan, kebergantungan dan marjinal menuju zon tenang, kepemimpinan, kuat dan turut mengambil bahagian dalam urusan global iaitu perkara yang tidak terealisasikan tanpa sampai pada pendirian antarabangsa kerana perlunya melaksanakan prinsip -prinsip demokrasi dalam sistem wang antarabangsa. Kerana Mesir percaya tiang utama untuk sistem antarabangsa yang adil yang baru yang kami inginkan terletak pada asasnya meningkatkan sumbangan Negara-negara membangun dalam pengurusan dan perbaikanlembaga kerajaan global dengan memastikan penyertaan yang setara dalam membuat keputusan dan rumusan di kancah antarabangsa baik politik, ekonomi dan sosial.

Mungkin langkah pertama dalam merealisasikan matlamat ini adalah pembaikan dan perluasan dewan keselamatan secara komperhensif untuk menjadi representative lebih dari tatanan dunia yang ada di abad 21, dan juga parallel kita wajib mengaktifkan peranan majlis umum di PBB dan menambah sumbangannya dalam problematika keamanan dan keselamatan antarabangsa kerana dia menjadi representatsi dunia dan bangsa.

Kami telah menyaksikan beberapa bulan lalu beberapa contoh akan pentingnya memberitahu peranti ini untuk peranan yang lebih aktif ketika dewan keselamatan tidak boleh berbuat dalam medatangkan penyelesaian di pelbagai krisis disebabkan hak VETO yang menghalang tercapainya penyelesaian problemproblem tersebut dan barangkali yang terakhir yang masih membuat hati kami terluka iaitu krisis Syria.

Hadirin sekalian

Sesungguhnya masalah Palestin, semenjak permulaan gerakan non-blok, menjadi keutamaan utama dan juga akan menjadi sperti itu hingga mendapatkan penyelesaian dan komperhensif akan membina hak yang sah tidak tawar menawar untuk rakyat Palestin untuk menetukan nasib dan keinginannya serta menegakkan negara yang merdeka dengen keinginan seluruh rakyatnya di daam dan di luar Palestin.

Pada hari ini, saudara-saudara, kami dituntut untuk berdiri di samping hak ini dan memenuhi sokongan politik dan sokongan-sokongan lain yang harus direalisasikan bagi mengiktiraf Negara Palestin masuk dalam Negara PBB seperti Negara yang utuh keanggotaannya dan memerhatikan apa yang menlanda bangsa, khususnya para tawanan, yang berada dalam keadaan susah akibat penjajahan yang bertentangan dengan semua norma-norma, prinsip-prinsip undang-undang antarabangsa, nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia serta merdeka di Negara mereka sendiri.

Oleh kerana itu Mesir akan menyokong setiap langkah Palestin di dewan umum untuk bergabung dengan PBB jika presiden Palestin mahukan itu. Dan kami akan terus mengambil berat untuk rekonsiliasi nasional Palestin dengan menyokong bersatunya barisan Palestin.

Hadirin sekalian

Sesungguhnya solidariti kami bersama pelawanan putra-putra Syria menentang rejim Syria, melawan rejim penindas yang telah hilang keabsahannya adalah kewajipan moral memerlukan politik dan strategi. Tumbuh dalam keyakinan kami untuk masa depan Syria merdeka. Maka disini kami mengumumkan sokongan penuh tanpa ada kekurangan untuk perjuangan murid-murid kebebasan di Syria dan kami menterjemahkan simpati kami dalam pandangan politik yng jelas menyokong peralihan damai untuk suatu sistem pemerintahan yang demokratik yang mencerminkan keinginan rakyat Syria dalam keadilan, kemerdekaan dan persamaan.

Dan pada masa yang sama, Surah tidak mahu masuk ke dalam perang saudara atau berdiam dari bentrok mazhab. Dari sinilah pentingnya menyatukan barisan perlawanan bagi menjamin kepentinga semua spektrum Syria tanpa membeza-bezakan dan diskriminasi yang mereka menjaga persatuan dan keutuhan wilayah Negara ini untuk bangsa Syria tercinta. Dan Mesir sangat siap untuk bekerjasama kepada semua pihak untuk menghentikan pertumpahan darah dan sepakat dalam pandangan prinsip jelas yang akan berdiri di atasnya Syria yang baru. Sebagai pelindung dari fasa berdarah dan kebangkitan yang dipersembahkan oleh setiap warga Syria yang tulus untuk Negara, bangsa dan sejarahnya. Dan sungguh Mesir telah membuat inisiatif dalam persidangan Mekah di akhir Ramadhan lalu dan mengajak pihak-pihak pelaku untuk mengambil langkah konsisten mewujudkan penyelesaian yang tepat untuk keluar dari bencana ini yang melanda bangsa Syria. Sesungguhnya pertumpahan darah yang berlaku di Syria berada di leher-leher kami (tanggung jawab kita.pen) oleh kerana itu kita harus menyedari bahawa darah ini dan penjaganya tidak mungkin berhenti tanpa campur tangan aktif dari kita semua untuk menghentikan konflik berderah ini "


sumber voa-islam.com

Comments