Asal usul Syiah dan pokok penyimpangannya


Syiah secara etimologi bahasa bererti pengikut, puak dan golongan. Sedangkan dalam istilah Syara ', Syi'ah adalah suatu aliran yang timbul sejak pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu' anhu yang diketuai oleh Abdullah bin Saba ', seorang Yahudi dari Yaman. Setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu 'anhu, lalu Abdullah bin Saba' memperkenalkan ajarannya secara terang-terangan dan menyatukan massa untuk mengisytiharkan bahawa kepemimpinan (baca: imamah) sesudah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebenarnya ke tangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu' anhu kerana suatu nas (teks) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun, menurut Abdullah bin Saba ', Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman telah mengambil alih kedudukan tersebut.

Keyakinan itu berkembang sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Talib. Berhubung hal itu suatu kebohongan, maka diambil tindakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu 'anhu, iaitu mereka dibakar, lalu sebahagian mereka melarikan diri ke Madain.

Aliran Syiah pada abad pertama hijrah belum merupakan aliran yang solid sebagai trend yang mempunyai pelbagai macam keyakinan seperti yang berkembang pada abad ke-2 Hijrah dan abad-abad berikutnya.

Pokok-Pokok Penyimpangan Syi'ah pada Tempoh Pertama:

Keyakinan bahawa imam selepas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah Ali bin Abi Talib, sesuai dengan sabda Nabi shallallahu' alaihi wa sallam. Kerana itu para Khalifah dituduh merompak kepimpinan dari tangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu 'anhu.

Keyakinan bahawa imam mereka maksum (terjaga dari salah dan dosa).

Keyakinan bahawa Ali bin Abi Talib dan para Imam yang telah meninggal dunia akan hidup kembali sebelum hari Kiamat untuk membalas dendam kepada lawan-lawannya, iaitu Abu Bakar, Umar, Usman, Aisyah dan lain-lain.

Keyakinan bahawa Ali bin Abi Talib dan para Imam mengetahui rahsia ghaib, baik yang lalu mahupun yang akan datang. Ini bererti sama dengan menuhankan Ali dan Imam.

Keyakinan tentang ketuhanan Ali bin Abi Talib yang diisytiharkan oleh para pengikut Abdullah bin Saba 'dan akhirnya mereka dihukum bakar oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu' anhu kerana keyakinan tersebut.

Keyakinan mengutamakan Ali bin Abi Thalib atas Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Padahal Ali sendiri mengambil tindakan undang-undang sebat 80 kali terhadap orang yang meyakini kebohongan tersebut.

Keyakinan mencaci maki para Sahabat atau sebahagian Sahabat seperti Uthman bin Affan radhiyallahu 'anhu. (Lihat Dirasat fil ahwaa' wal Firaq wal Bida 'wa Mauqifus Salaf minhaa, Dr. Nashir bin Abdul Karim Al-Aql hal. 237).

Pada abad ke-2 Hijrah, perkembangan keyakinan Syiah semakin menjadi-jadi sebagai aliran yang mempunyai pelbagai peranti keyakinan baku dan terus berkembang hingga berdirinya dinasti Fathimiyyah di Mesir dan dinasti sofawiyah di Iran. Terkini aliran tersebut terangkat kembali dengan revolusi Khomini dan dijadikan sebagai aliran rasmi negara Iran sejak 1979.

Pokok-Pokok Penyimpangan Syiah Secara Umum:

1. Pada Rukun Iman:

Syiah hanya mempunyai 5 rukun iman, tanpa menyebut keimanan kepada para Malaikat, Kitab Allah, Rasul dan Qadha dan Qadar, iaitu:

1. Tauhid (keesaan Allah),

2. Al-'Adl (keadilan Allah)

3. Nubuwwah (kenabian),

4. Imamah (kepimpinan Imam),

5. Ma'ad (hari kebangkitan dan pembalasan).

(Lihat 'Aqa'idul Imamiyah oleh Muhammad Ridha Mudhoffar dll).

2. Pada Rukum Islam:

Syiah tidak menyenaraikan Syahadatain dalam rukun Islam, iaitu:

1.Shalat,

2.Zakat,

3.Puasa,

4.Haji,

5.Wilayah (amanah) (lihat Al-Kafie juz II hal 18)

3. Syiah meyakini bahawa Al-Quran sekarang ini telah diubah,

ditambah atau dikurangkan dari yang seharusnya, seperti:

و إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله (الكافي ج 1 ص 417.)

"Wa inkuntum fii roibim mimma nazzalna 'ala' abdina FII 'ALIYYIN fa` tu bi shuratim mim mits lih "(Al-Kafie, Kitabul Hujjah: I/417)

Ada tambahan "fii 'Aliyyin" dari teks asli Al-Quran yang berbunyi:

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين [البقرة / 23]

"Wa inkuntum fii roibim mimma nazzalna 'ala' abdina fa` tu bi shuratim mim mits lih "(Al-Baqarah: 23)

Kerana itu mereka meyakini bahawa: Abu Abdillah as (imam Syiah) berkata: "Al-Quran yang dibawa oleh Jibril as kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah 17.000 ayat (Al-Kafi fil Usul Juz II hal.634). Al-Quran mereka yang berjumlah 17.000 ayat itu disebut Mushaf Fatimah (lihat kitab Syi'ah Al-Kafi fil Ushul juz I hal 240-241 dan fashlul khithab karangan An-Nuri At-Thibrisy).

4. Syiah meyakini bahawa para Sahabat sepeninggal Nabi

hallallahu 'alaihi wa sallam, mereka murtad, kecuali beberapa orang sahaja, seperti: Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifary dan Salman Al-Farisy (Ar Raudhah minal Kafi juz VIII hal.245, Al-Ushul minal Kafi juz II hal 244).

5. Syiah menggunakan senjata "taqiyyah" iaitu berbohong,

dengan cara menampakkan sesuatu yang berbeza dengan yang sebenarnya, untuk mengelabui (Al Kafi fil Usul Juz II hal.217).

6. Syiah percaya kepada Ar-Raj'ah iaitu kembalinya roh-roh

ke jasadnya masing-masing di dunia ini sebelum Qiamat dikala imam Ghaib mereka keluar dari persembunyiannya dan menghidupkan Ali dan anak-anaknya untuk balas dendam kepada lawan-lawannya.

7. Syiah percaya kepada Al-Bada ', yakni tampak bagi Allah

dalam hal keimaman Ismail (yang telah dinobatkan keimamannya oleh ayahnya, Ja'far As-Shadiq, tetapi kemudian meninggal di saat ayahnya masih hidup) yang dahulunya tidak tampak. Jadi bagi mereka, Allah boleh khilaf, tetapi Imam mereka tetap maksum (terjaga).

8. Syiah membolehkan "nikah mut'ah", iaitu nikah kontrak

dengan jangka waktu tertentu (lihat Tafsir Minhajus Shadiqin Juz II hal.493). Padahal hal itu telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib sendiri.

Comments

Unknown said…
Syiah mmang taqiyah mke pnipu .spe2 yg dlam syiah x hdup dlam kyataan dunia ni.kras kpala adlah manusia yg brtopeng'''kan dajal.
Anonymous said…
sial pnye syiah, klau ak jmpe org2 syiah at jb, mpos ak pancung n bunuh. ta kire ah msuk pnjare or sch jahat. _|_ ni utk syiah.