Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran

Jiwa Rasulullah SAW merangkumi banyak akhlak mulia, seperti sifat malu, mulia, berani, menetapi janji, ringan tangan, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, berperangai baik, jujur, pandai menjaga diri, senang menyucikan diri, dan berjiwa bersih.

Ibnu Qayyim menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW menggabungkan takwa kepada Allah dan sifat-sifat luhur. Takwa kepada Allah SWT dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya, sedangkan akhlak mulia dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah SWT. Jadi, takwa kepada Allah SWT akan melahirkan cinta seseorang kepada-Nya dan akhlak mulia dapat menarik cinta manusia kepadanya.

Hisyam bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah RA mengenai akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, "Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran." (HR Muslim).

Sungguh, jawapan Aisyah ini singkat, namun penuh makna. Aisyah menyifatkan Rasulullah SAW dengan satu sifat yang boleh mewakili seluruh sifat yang ada. Memang tepat, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran.

Allah SWT berfirman, "... Al-Quran ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus ..." (Surah Al-Israa ': 9).

"(Yang) memberi petunjuk kepada (jalan) yang paling lurus ..." (Surah Al-Jinn: 2).

Akhlak beliau adalah Al-Quran; kitab suci umat yang disifati dengan firman Allah, "... tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa." (Surah Al-Baqarah: 2).

Pada masa permulaan dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW tidak hanya membina sisi tauhid, tetapi juga membina sendi dan tiang akhlak mulia. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh, aku telah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia." (HR. Baihaqi dan Al-Hakim).

Anas RA berkata, "Sungguh, Rasulullah SAW benar-benar manusia dengan akhlak yang paling mulia. (HR Bukhari-Muslim).

Anas juga berkata, "Selama sepuluh tahun aku berkhidmat kepada beliau (Rasulullah), aku tidak pernah mendengar beliau mengucapkan kata" Ah ", sebagaimana beliau tidak pernah mempersoalkan apa yang kau lakukan, 'Kenapa kamu melakukan ini? Atau' Bukankah seharusnya kamu mengerjakan seperti ini? " (HR Bukhari-Muslim)

- terjemahan dari republika.co.id

Comments